AMMONII CAUSTICI LAHUS 10% 40ML (ET)

Безрецептурное лекарство

1,01 €


Смотри инфолист

Состав
Ammoniacum
Дозировка лекарственного средства
10 %
Лекарственная форма / упаковка
LAHUS
Количество в упаковке
40ML

Лекарства не подлежат возврату или обмену. Аптека принимает старые лекарства для утилизации.

Внимание!

Вы имеете дело с лекарством. Перед применением внимательно прочтите информационный лист, находящийся в упаковке. При сохранении жалоб или появлении побочных эффектов посоветуйтесь с врачом или аптекарем.

Лекарства не подлежат возврату или обмену. Аптека принимает старые лекарства для утилизации.

Внимание!

Вы имеете дело с лекарством. Перед применением внимательно прочтите информационный лист, находящийся в упаковке. При сохранении жалоб или появлении побочных эффектов посоветуйтесь с врачом или аптекарем.
Ammoniaagi 10% lahus (Nuuskpiiritus), Ammoniaak (Solutio Ammonii caustici 100 mg/ml). Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Omadused: Hingamise stimulaator. Sissehingamisel avaldab reflektoorset ärritavat toimet hingamiskeskusele.

Kasutamine: Kasutatakse minestuse puhul.

Manustamine ja annustamine: Esmaabis hingamise ergutamiseks minestuse korral hoida nuuskpiiritusega niisutatud vatti või marlitükki ettevaatlikult minestanu ninasõõrmest mõne cm kaugusel 0,5 - 1 sekundit.

Kõrvaltoimed ja üleannustamine: Suurtes kogustes sissehingamisel võib põhjustada reflektoorset hingamisseiskust. Koheselt kindlustada värske õhu hingamine. Paiksel kasutamisel võib põhjustada naha või limaskestade ärritust. Sissevõtmisel põhjustab söögitoru ja mao põletust.

Säilitamine: Hoida valguse eest kaitstult, temperatuuril kuni +25C. Hoida pudel tihedalt suletuna. Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Tähelepanu! Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Netokogus: 40 ml.

Päritoluriik: Venemaa.

Maaletooja: AS Paira, Pae 8, 11414, Tallinn, Eesti.