PUNCH SANITIZER KÄTE DESINFITSEERIMISVAHEND 3L

23,18 €

7,73 €/l


Лекарственная форма / упаковка
DESOVAHEND
Количество в упаковке
3L

Tootetutvustus, kasutusviis
Efektiivne vahend, mis sobib nii naha kui ka pindade desinfitseerimiseks. Hävitab tõhusalt bakterid, pärmseened, hallitusseened ja viirused. Toode on värvi- ja lõhnaainevaba. Sobilik kutseliseks ja koduseks kasutamiseks.

Kasutamisjuhised
Pihusta 3 ml vahendit pestud ja kuivatatud kätele ning hõõru laiali. Pindade desinfitseerimiseks pihusta või vala eelnevalt puhastatud pinnale. Toimeaeg 30 sekundit.

Kasutada lahjendamata kujul.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
Etanool 75% (v/v) (toimeaine), glütserool.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Põhjustab tugevat silmade ärritust, Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eem…
Читать далее