SOOJENDUSKOTT MICROLIFE FH80 30,5X34,5CM ELEKTRILINE

30,90 €
Данный товар закончился на складе

Tootetutvustus, otstarve
Elektriline soojenduskott.
Suurus 30.5 X 34.5 cm

Tähelepanu!
Enne seadme kasutust lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Mitte kasutada liikumisvõimetu inimese, imiku, kuumuse suhtes tundetu inimese või loomade puhul.
Kui suurel kuumusel olev soojenduskott jätta peale liiga kauaks, võib see põhjustada nahapõletusi.
Mitte kasutada imikul. Ärge lubage lastel elektrilise soojenduskotiga mängida.

Säilitamine:
Elektrilist soojenduskotti tuleb hoida horisontaalselt kuivas kohas.

Kasutamisjuhised
1. Asetage riidekate 1 lamedale pinnale. Avage trukk-kinnitus.
2. Asetage soojenduskott 3 täielikult katte sisse, sobitades küljed ükshaaval. Kontrollige, et juhe ja soojusregulaator 2 jääksid kattest välja.
3. Soojenduskott asetub siledalt, täites kogu katte. Sulgege trukk-kinnitus.
4. Ühendage soojenduskott 220-240 V vahelduvvoolu võrku ja valige soojaregulaatori liugnupu abil sobiv kuumus.
Valige liugnupuga temperatuur - soojenduskott lülitub sisse. Süttiv signaaltuli näitab, et soojenduskott on voolvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.
Kestvaks kasutamiseks sobib tööreziim 1.
Soojenduskoti saab välja lülitada, kui lükata liugnupp «0» asendisse, signaaltuli kustub.
5. Soojaregulaator lülitab küttekeha ligikaudu 90 minuti möödudes automaatselt välja, siis indikaatori valgus vilgub kuni algseadistamiseni või väljalülitamiseni. Et taimerit ümber seada ja alustada uut soojendamist, liigutage liugnupp väljalülitatud «0» asendisse ja seejärel tagasi soovitud kuumusele.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage seade vooluvõrgust lahti

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Et vältida soojenduskoti kasutamise ajal elektrilöögi
ohtu, võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud:
- Ärge kasutage märga soojenduskotti. Kui soojenduskott
on saanud märjaks või niiskeks, kuivatage see enne
kasutust täielikult.
- Kasutage soojenduskotti ainult kuivades ruumides, ärge
kasutage seda näiteks vannitoas!
- Kontrollige enne iga kasutust, et soojenduskott oleks
terve. Ärge kasutage seda, kui soojaregulaatoril, lülititel,
pistikul või soojenduspadjal endal on nähtavaid kahjustusi.
- Ärge torgake soojenduskoti sisse nõelu ega muid teravaid
esemeid.
Et vältida ülekuumenemist:
- Ärge jätke sisselülitatud soojenduskotti järelvalveta.
-Toast lahkudes lülitage see välja.
- Ärge kasutage soojenduskotti voldituna.
- Vältige soojenduskoti kortsutamist.
- Ärge katke soojaregulaatorit kinni! Et soojaregulaator
toimiks õigesti, ärge asetage seda soojenduskoti peale
või alla või ärge katke seda teiste objektidega.
- Ärge laske juhtmel keerduda ümber soojaregulaatori.
Mitte kasutada liikumisvõimetu inimese, imiku,
kuumuse suhtes tundetu inimese või loomade puhul.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada. Alla
8 aastased lapsed ei tohi seadet kasutada kui just ei juhtu
olema vanemate või eestkostja kontrolli all seatud madalaimale
temperatuuri astmele 1.
Seadet võivad kasutada 8 aastased või vanemad lapsed ja
inimesed kellel on alanenud füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed, või ebaadekvaatne kogemus ja/või teadmised,
tuleks juhendada või instrueerida kuidas ohutult
seadet kautada ja mõistaksid sellest tulenevaid ohtusid.
Kui suurel kuumusel olev soojenduskott jätta peale liiga
kauaks, võib see põhjustada nahapõletusi.
Kui seadet on kavas kasutada pikemat aega, näiteks kui
võib juhtuda, et kasutaja jääb magama, tuleb lüliti seada
kestvaks kasutamiseks sobivale tööreziimile.
Kontrollige seadet sageli võimalike kulumisnähtude ja
kahjustuste osas. Kui täheldate soojenduskotil kulumisnähte,
kahjustusi või on seda valesti kasutatud, pöörduge palun enne
edasist kasutust tootja või ametliku müügiesindaja poole.
Ohutuse tagamiseks peab kahjustunud voolujuhtme
asendama tootja, ametlik müügiesindaja või analoogse
kvalifikatsiooniga isik.
Ärge püüdke seadet ise osadeks võtta ega parandada.
Seadme kokkupanemiseks on vaja spetsiaalseid tööriistu.
See seade kiirgab väga nõrka elektri- ja magnetvälja, mis
võib omada mõju teie südamestimulaatorile. Seetõttu
soovitame enne seadme kasutamist pidada nõu oma arstiga
ja stimulaatori tootjaga.
Laske seade ära jahtuda enne, kui selle kokku voldite ja
kuiva kohta seisma panete. Ärge asetage seadme peale
raskeid esemeid.

Säilitamistingimused
HOIATUS: enne kui hakkate toodet puhastama, ühendage see vooluvõrgust lahti.
1. Eemaldatavat katet võib pesumasinas pesta, kui olete enne sellest soojenduskoti välja võtnud. Täpsemat teavet vaadake kaanel toodud pesemisjuhistest.
2. Soojenduskotti ei tohi pesumasinas pesta ega kuiv-puhastada! FH 80 ja FH 100 (PVC kate) võib puhastada pehme niiske lapiga. FH 200, FH 200C, FH 300, FH 310 ja FH 320 (puuvillane või velvet kate) võib puhastada kuivalt harjates.
3. Ärge laske soojaregulaatoril saada märjaks. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid, need võivad seadet kahjustada.
4. Ärge ühelgi juhul hoidke soojaregulaatorit veel all. Niiskus võib siseneda soojaregulaatorisse ja seda kahjustada.
5. Enne soojenduskoti sisse lülitamist kontrollige soojaregulaatorit kahjustuste osas ning kuivatage soojenduskott ja selle riidekate täielikult.
Puhastust ja hooldust ei tohi teaostada lapsed ilma hooldajate järelvalveta

Seadme ja pakendi sisu
Soojenduskott toitejuhtmega, kasutusjuhend

Tootja või tootja volitatud esindaja
Allium UPI OÜ

Maaletooja: Allium UPI OÜ, Vae 16 Laagri, Harjumaa

Päritoluriik
Shveits