STERILPRO KÄTE ANTISEPTIKUM 1L PIHUSTIGA

14,49 €

14,49 €/l


Лекарственная форма / упаковка
DESOVAHEND
Количество в упаковке
1L

Tootetutvustus, kasutusviis
sterilPro on alkoholi baasil käte antiseptikum. sterilPro on laia bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram-negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid ja seeni, desaktiveerib viirusi (sh HBV, HIV, HCV, Rota ja SARS-CoV-2 (2019 –nCoV). Sobib tavatarbijale ja kutsealaseks kasutamiseks.

Kasutamisjuhised
Kanda kätele (pihustada 2-3 korda) ja hõõruda kuivamiseni.

Toimeained ja nende kontsentratsioon
Toimeaine: Etanool 78,2%

Koostis: Etanool, glütseriin, vesinikperoksiid ja lisandid

Etanoolisisalduse mahuprotsent (% vol)
78,2

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi.
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt seadusega kehtestatud nõuetele.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimused
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Netokogus
1000 ml

Loaomanik ja loa number
Registreerimistunnistuse omanik/turustaja: AS PAIRA, Pae 8, Tallinn, Eesti. info@paira.ee +372 6055251

Biotsiidi Reg.Nr. 1924/20

Päritoluriik
Leedu