TERMOMEETER DIGITAALNE MICROLIFE KULLATUD OTSAGA MT1931GT

11,41 €
Product is currently out of stock

Лекарственная форма / упаковка
TERMOMEETER

Tootetutvustus, otstarve
Termomeeter on sobiv üksnes keha temperatuuri mõõtmiseks!
Minimaalse mõõtmise aja jooksul signaaltoonini [piip] peab termomeetrit mõõdetavas kohas paigal hoidma!
Termomeeter sisaldab väikeseid osasid (näit. patarei), mis on laste poolt kergesti alla neelatavad. Seepärast ei tohi jätta termomeetrit järelvalveta laste kätte.
Kaitse termomeetrit löökide ja põrutuste eest!
Väldi otsiku paindumist üle 45°!
Väldi muutuvat temperatuuri üle 60°C. ÄRA KUNAGI keeda termomeetrit!

Tähelepanu!
Termomeeter sisaldab vastupidavat patareid, peale mille tühjenemist tuleb see eraldada ohtlike jäätmete hulka.

Kasutamisjuhised
Termomeetri kasutus
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pidevalt
mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kuulete piiptooni
10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetav
temperatuur tõusis vähem kui 0,1 °C 16 sekundi jooksul ja nüüd võib
lugeda termomeetri näitu.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vajutades
korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.

Koostisosade loetelu
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate
4 Mõõteandur

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
-Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned selle osad
on nii väikesed, et lapsed võivad need alla neelata. Olge teadlik
kägistamise riskist kui seade on varustatud juhtmete ja voolikutega.
- Seadme töö võib olle häiritud kui seda kasutatakse tugeva elektromagnetvälja
läheduses nagu mobiiltelefon, raadio ning me soovitame
hoiduda neist vähemalt 1 m kaugusele. Juhtudel kui kahtlustate et
seda pole võimalik vältida, palun kontrollige eelnevalt seademe töökorraseisundit.
- Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
- Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
- Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja
desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid.
- Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.

Säilitamistingimused
Töötingimused: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutingimused: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus

Seadme ja pakendi sisu
Termomeeter, kasutusjuhend

Tootja või tootja volitatud esindaja
Allium UPI OÜ
Maaletooja: Allium UPI OÜ, Laagri Ärimaja, Vae 16, Laagri, 76401 Harjumaa, info@allium.upi.ee, www.microlife.ee.

Päritoluriik
Shveits