Тонометры

 1. VERERÕHUAPARAADI MICROLIFE ADAPTER AD-1024C
  VERERÕHUAPARAADI MICROLIFE ADAPTER AD-1024C

  15,04 €
 2. VERERÕHUAPARAADI MICROLIFE MANSETT 3G 17-22CM S (SOFT)
  VERERÕHUAPARAADI MICROLIFE MANSETT 3G 17-22CM S (SOFT)

  10,43 €
 3. VERERÕHUAPARAADI MICROLIFE MANSETT 3G 22-32CM M (SOFT)
  VERERÕHUAPARAADI MICROLIFE MANSETT 3G 22-32CM M (SOFT)

  12,09 €
 4. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE ANEROID BP AG1-20 (STETOSKOOP)
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE ANEROID BP AG1-20 (STETOSKOOP)

  21,69 €
 5. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A1 EASY ÕLAVARRELE
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A1 EASY ÕLAVARRELE

  71,56 €
 6. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A2 BASIC ÕLAVARRELE
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A2 BASIC ÕLAVARRELE

  78,00 €
 7. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A3L COMFORT ÕLAVARRELE
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A3L COMFORT ÕLAVARRELE

  93,66 €
 8. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A6 PC ÕLAVARRELE
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A6 PC ÕLAVARRELE

  102,67 €
 9. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT. BP W1 RANDMELE
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT. BP W1 RANDMELE

  108,20 €
 10. STETOSKOOP MICROLIFE SPRAGUE RAPPAPORT ST77 KAHEPOOLNE
  STETOSKOOP MICROLIFE SPRAGUE RAPPAPORT ST77 KAHEPOOLNE

  22,82 €
 11. VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A6 BT ÕLAVARRELE
  VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A6 BT ÕLAVARRELE

  107,64 €