VERERÕHUAPARAAT MICROLIFE TÄISAUT BP A6 BT ÕLAVARRELE

107,64 €
Product is currently out of stock

Лекарственная форма / упаковка
VERERÕHUAPARAAT

Tootetutvustus, otstarve
Uus Microlife vererõhuaparaat on usaldusväärne meditsiiniseade, mille abil mõõdetakse õlavarrelt vererõhku. Aparaati on lihtne kasutada, see on täpne ning sobib väga hästi kodustes tingimustes vererõhu mõõtmiseks. Aparaat on välja töötatud koostöös arstidega ning selle täpsus on kliiniliste uuringutega tunnistatud väga heaks.*
Microlife AFIB tehnoloogia on maailma juhtiv digitaalne vererõhumõõtmise tehnoloogia, mis võimaldab varakult kindlaks teha kodade virvendusarütmiat (atrial fibrillation, e. AFIB) ja kõrgvererõhutõve.
Need on kaks peamist riskitegurit tulevikus insuldi või südamehaiguse saamiseks. On oluline teha kindlaks kodade virvendusarütmiat ja kõrgenenud vererõhku juba nende tekke varases staadiumis, isegi ajal, mil te ei taju mingeid sümptomeid. Õige ravi võib vähendada võimalust haigestuda insulti. Seetõttu külastage oma raviarsti, kui teie aparaat näitab vererõhu mõõtmise ajal AFIB teadet. Microlife AFIB algoritmi on uuritud mitme prominentse kliinilise uuringu käigus
ja nendest on selgunud, et see seade teeb kindlaks kodade virvendusarütmiaga patsiente 97-100% tõenäosusega.

Kasutamisjuhised
Olulised punktid usaldusväärseteks tulemusteks:
1. Vältige vahetult enne mõõtmist kehalist koormust ning ärge
sööge ega suitsetage.
2. Istuge enne iga mõõtmist vähemalt 5 minutit ja lõõgastuge.
3. Mõõtke vererõhku alati samal käel (üldiselt vasakul). Soovitatav
on arsti esimesel visiidil teha mõlemalt käelt mõõtmised,
et määrata ära kummalt käelt edaspidi rõhku mõõdetakse.
Mõõdetavaks käeks peab olema kõrgema rõhuga käsi.
4. Eemaldage õlavarrelt kitsad riided. Soonimise vältimiseks ärge
käärige pluusi varrukat üles – see ei häiri manseti tööd.
5. Alati veenduge, et kasutate õige suurusega mansetti (suurus
on märgitud mansetile).
• Asetage mansett ümber käe tihedalt, kuid mitte liiga tugevalt.
• Veenduge, et mansett oleks paigutatud 2 cm küünarliigesest
kõrgemale.
• Mansetil olev arteri märk (3 cm pikkune joon) peab ületama
arteri, mis paikneb käsivarre sisepinna all.
• Toetage kätt, et see oleks pingevaba.
• Veenduge, et mansett on südamega samal kõrgusel.
6. Nihutage lukustamise lüliti AM tagasi, «lukust lahti» asendisse.
Vajutage mõõtmise alustamiseks START/STOP nuppu 1.
7. Mansett täitub automaatselt. Olge rahulikult, ärge liigutage
ennast ega pingutage käsivarre lihaseid enne, kui näidikule
ilmub mõõtmistulemus. Hingake tavaliselt ja ärge rääkige.
8. Kui on saavutatud õige mansetirõhk, pumpamine lõpeb ja rõhk
hakkab järk-järgult langema. Kui piisavat rõhku ei saavutatud,
pumpab aparaat õhku automaatselt juurde.
9. Mõõtmise käigus vilgub näidikul pulsi näitaja BL.
10.Näidikule ilmub tulemus, mis koosneb süstoolsest AP ja diastoolsest
AQ vererõhuväärtusest ja pulsisagedusest AR. Lugege
ka teisi selles brošüüris toodud näitude selgitusi.
11.Kui mõõtmine on lõppenud, eemaldage mansett.
12.Lülitage aparaat välja. Ekraan lülitub ligikaudu 1 minuti jooksul
automaatselt välja.

Koostisosade loetelu
Vererõhuapraat, mansett 22-42 cm, USB kaabel, hoiukott, patareid

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ohutus ja kaitse
• Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud
otstarbel. Tootja ei vastuta seadme ebaõige kasutamise tagajärjel
tekkinud kahjustuste eest.
• See seade koosneb täppisdetailidest - käsitsege seda ettevaatlikult.
Järgige alalõigus «Tehnilised andmed» kirjeldatud hoiu- ja
kasutustingimusi!
• Kaitske seadet:
- vee ja niiskuse,
- ekstreemsete temperatuuride,
- põrutuste ja kukkumiste,
- määrdumise ja tolmu,
- otsese päikesevalguse ning
- kuuma ja külma eest.
• Mansetid on õrnad ning neid tuleb ettevaatlikult käsitseda.
• Mõõtes selle aparaadiga, ärge vahetage ega kasutage mõnda
muud tüüpi mansetti või ühenduslüli.
• Alustage manseti täitmist alles siis, kui olete selle käele asetanud.
• Seadme töö võib olle häiritud kui seda kasutatakse tugeva
elektromagnetvälja läheduses nagu mobiiltelefon, raadio ning
me soovitame hoiduda neist vähemalt 1 m kaugusele. Juhtudel
kui kahtlustate et seda pole võimalik vältida, palun kontrollige
eelnevalt seademe töökorraseisundit.
• Ärge kasutage seadet, kui see on teie meelest kahjustunud või
täheldate sellel midagi ebatavalist.
• Ärge ühelgi juhul seadet avage.
• Kui seadet pole plaanis pikka aega kasutada, võtke patareid
selle seest välja.
• Lugege ohutusjuhiseid selle brošüüri vastavas lõigus.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta kasutada; mõned
selle osad on nii väikesed, et lapsed võivad need alla
neelata. Olge teadlik kägistamise riskist kui seade on
varustatud juhtmete ja voolikutega.

Säilitamistingimused
Hoiutingimused: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus

Seadme ja pakendi sisu
Vererõhuapraat, mansett 22-42 cm, USB kaabel, hoiukott, patareid, kasutusjuhend
Aparaadi garantii 5 aastat

Tootja või tootja volitatud esindaja
Allim UPI OÜ

Päritoluriik
Šveits