Главная страница ANTEMEL NAHA MELANOOMI GENEETILISE RISKI TEST

ANTEMEL NAHA MELANOOMI GENEETILISE RISKI TEST

195,00 €

195,00 €/шт.

Лекарственная форма / упаковка
testai

Информация

Tootetutvustus, otstarve

ANTEMEL NAHA MELANOOMI GENEETILISE RISKI TEST

Soovitatud naistele ja meestele vanuses 18-70 aastat.Antegenes pakub innovaatilisi vähiriske hindavaid geeniteste ning annab nende põhjal personaliseeritud meditsiinilised ja tervisekäitumise soovitused vähktõve ennetamiseks ja võimaliku mõju vähendamiseks. Personaliseeritud soovitused on aluseks vähi täppisennetuse meditsiinilisteks tegevusteks. Täppisennetuse rakendamisel on võimalik vähendada vähi teket ja mõju ning saavutada pikem elu.Teadusuuringud on näidanud, et mitmete pahaloomuliste kasvajate geneetiline eelsoodumus tuleneb muutustest paljudes geenides ehk on polügeenne. Antegenes testid hindavad inimese riski haigestuda vähki kasutades polügeensete riskiskooride tehnoloogiat, mis on välja töötatud ulatuslike rahvusvaheliste teadusuuringute alusel. Polügeenne riskiskoor on paljude genoomis esinevate üksikute geneetiliste variantide põhjal hinnatud arvutuslik näitaja, mis iseloomustab geneetilist eelsoodumust teatud haiguse jaoks.Kasutamisjuhised

Testimine on lihtne – spetsiaalse vatipulgaga võetakse suust süljeproov, millest eraldatakse DNA. Süljeproov tuleb saata Antegenes OÜ-le laborisse analüüsimiseks. Test sisaldab testimise komplekti, patsiendi proovi käitlemist, laborianalüüsi, andmeanalüüsi ja testi raportit koos meditsiiniliste soovitustega.Testi tulemuseks on meditsiiniline raport, mis edastatakse turvaliselt patsiendile. Raporti vastuse saab 6 nädala jooksul pärast proovi jõudmist Antegenesi laborisse. Testide tulemused kantakse tervise infosüsteemi (TIS) ja Patsiendiportaali. TIS-is olevat raportit näeb vajadusel ka patsiendi arst.Mida AnteMEL test sisaldab?

• Naha melanoomiga seotud 28 geneetilise variandi analüüsi;

• individuaalset melanoomi polügeenset riskiskoori;

• melanoomi haigestumise geneetilist riski võrreldes ülejäänud populatsiooniga;

• haigestumistõenäosuseid 10-aasta jooksul ning riskihinnanguid võrreldes keskmise geneetilise riskiga inimesega;

• testi tulemuste tõlgendusi koos meditsiiniliste ja praktiliste soovitustega edasisteks uuringuteks ja tervisekäitumise valikuks.Hoiatused ja ettevaatusabinõud

AnteMEL testi piirangud:

· AnteMEL test ei ole kasutatav melanoomi diagnoosimiseks.

· AnteMEL test ei ole valideeritud kasutamiseks mitte-Euroopa päritolu inimestel.

· AnteMEL testi alusel hinnatud kõrgenenud risk ei tähenda, et inimene haigestub elu jooksul melanoomi. Samuti ei tähenda keskmine või madalam risk, et melanoomi teke on välistatud.

· AnteMEL test ei anna hinnangut teie pereliikmete ja sugulaste riskidele, st. polügeense riskiskoori põhised haigusriskid ei pruugi olla otseselt vanematelt lastele päritavalt edasikanduvad.

· AnteMEL test ei analüüsi haruldasi melanoomi riski tõstvaid patogeenseid mutatsioone üksikgeenides, nagu näiteks CDKN2A, MC1R, CDK4, TP53, PTEN, BAP1, POT1, ACD, PARK2, TERF2IP, TERT, BRCA1, BRCA2, RB1, jt.

· AnteMEL test tugineb ajakohastele teadusuuringutele, kuid kuna geneetika valdkonnas lisandub uut informatsiooni pidevalt, siis võivad riskihinnangud aja jooksul täieneda ja muutuda. Samuti võivad muutuda soovitused testide valikuks ja kliinilised soovitused testide tulemuste põhjal.

· Sama tunnuse erinevad polügeensed riskiskoorid võivad anda indiviidide riskidele erinevaid hinnanguid, mis tulenevad mudelitesse kaasatud geneetiliste variantide ja nende kaalude erinevustest.

· Käesoleva testi tulemusi tuleb käsitleda kontekstis teiste asjassepuutuvate kliiniliste andmetega. Lisaks võimalikule geneetilisele eelsoodumusele mõjutavad melanoomi riski ka teised riskifaktorid.Seadme ja pakendi sisu

ANTEMEL naha melanoomi geneetilise riski testTootja või tootja volitatud esindaja

Tootja: Antegenes OÜ, tegevusluba: L04685.

Наличие

    Загружаем данные, пожалуйста, подождите