FOAMLITE CONVATEC VAHTPLAASTER 8X8CM N10

32,87 €


Tootetutvustus, otstarve
Foam Lite™ ConvaTec haavaside on õhuke, hästi kohalduv, lamineeritud polüuretaankihist vahthaavaplaaster. Haavaplaaster koosneb veekindlast välimisest polüuretaankihist ja imavast vahtpadjast koos perforeeritud õrna liimuva silikooniga. Välimine kilekiht moodustab viiruste ja bakterite levikut takistava veekindla barjääri, mis kaitseb haava väliste saastajate eest, vähendades nakkusohtu. Haavaplaastri kilekiht kaitseb haava bakteriaalsete ja veres leiduvate viiruslike patogeenide eest (nt HIV ja hepatiidi viirus). Selle haavaplaastri kasutamine ei garanteeri ega anna tagatist AIDSI või hepatiidiviiruse ülekandumise vastu. Haavaga kontaktis olev pind on kaetud perforeeritud õrna silikoonkihiga, mis tagab turvalise nahasõbraliku kleepuvuse. Foam Lite™ ConvaTec haavaplaaster on mõeldud vähese eksudaadiga haavadele ja aitab säilitada niisket haavaravi keskkonda, mis soodustab kiiremat haava sulgumist. Foam Lite™ ConvaTec haavaplaaster püsib haaval ilma lisakinnituse vajaduseta. Foam Lite™ ConvaTec haavaplaastrit võib haavaplaastri paigaldamise ajal ümberpaigutada.

Näidustused
Foam Lite™ ConvaTec haavaplaaster on mõeldud kasutamiseks laia valikuga vähese või mitteeksudeerivate haavade puhul. Tervishoiutöötaja järelevalve all võib Foam Lite™ ConvaTec haavaplaastrit kasutada nii krooniliste kui akuutsete haavade korral, kuid mitte ainult: • Säärehaavandid, lamatised ja diabeetilised jalahaavandid. • Kirurgilised haavad (nt. Postoperatiivsed haavad, teisespingsalt paranema jäetud haavad ja doonorpinnad). • Teise astme põletushaavad. • Traumaatilised haavad (nt. marrastused, rebendid, villid, väiksed lõikehaavad).

Vastunäidustused
Foam Lite™ ConvaTec haavaplaastrit ei tohi kasutada inimestel, kellel esineb tundlikkus või on tekkinud allergiline reaktsioon haaavaplaastri või selle koostisainete suhtes. Foam Lite™ ConvaTec haavaplaaster ei ole soovitav kasutada koos õlil baseeruvate toodete näiteks vaseliiniga . Ärge kasutage Foam Lite ConvaTeci haavaplaastrit koos oksüdeerivate vahenditega nagu vesinikperoksiidi või hüpokloriiti sisaldavate lahustega.

Kasutamisjuhised
Kasutusjuhised
1.Mitte kasutada, kui toote steriilne vahetu sisepakend on kahjustatud.
2.Haava koha ettevalmistamine ja puhastamine
Enne haavaplaastri asetamist haavale puhastage haavakoht sobiva haavapuhastusvahendiga ja kuivatage haavaümbruse nahk. Veenduge, et ümbritsev nahk on puhas emulsioonidest või õli sisaldavatest toodetest, sest see võib mõjutada toote kleepuvust.
3.Haavaplaastri ettevalmistamine ja haavale asetamine
a) Valige sellise kuju ja suurusega haavaplaaster, mille keskel paiknev vahtpadja osa on haavast 1 cm suurem. b) Eemaldage haavaplaaster steriilsest pakendist, hoidudes sõrmedega puudutamast haavaga kokku puutuvat osa ja eemaldage kattepaber. c) Hoidke haavaplaastrit haava kohal ja seadke haavaplaastri keskpunkt kohakuti haava keskosaga. Siluge haavaplaastrit ümber haava ja veenduge, et haavaplaaster on kleepunud kogu pinna ulatuses. d) Foam Lite ConvaTeci haavaplaastrit võib lõigata eriti kanna, põlve või mõne teise raskesti seotava piirkonna sidumisel. Lisa plaastri kasutamine fikseerimiseks võib olla vajalik, et tagada haavaplaastri püsimine haaval. e) Pärast haava sidumist kõrvaldage jäägid.
4.Haavasideme eemaldamine
a) Haavaplaastrit tuleb vahetada, kui selleks tekib kliiniline näidustus (nt leke, veritsus või valu tugevnemine, infektsiooni kahtlus). Maksimaalne soovituslik pealhoidmisaeg on kuni seitse päeva. b) Haavaplaastri eemaldamiseks vajutage õrnalt nahale ja kergitage haavaplaastri serv ettevaatlikult üles. Jätkake, kuni kõik servad on lahti võetud. Tõstke haavaplaaster ettevaatlikult haava pealt ära ja kõrvaldage see kehtiva korra kohaselt.

Koostisosade loetelu
välimine polüuretaankiht , imav vahtpadja osa koos perforeeritud õrna liimuva silikooniga

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud ja märkused
Ettevaatust! Steriilsus on garanteeritud vaid juhul, kui pakend on terve või enne kasutamist avamata. Toode on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada korduvalt. Korduvkasutamisel võib suureneda infektsiooni või ristsaastumise oht. Toote füüsilised omadused ei pruugi enam olla optimaalsed ettenähtud otstarbe täitmiseks. Enne selle haavaplaastri kasutamist koos teiste haavahooldustoodetega tuleks pidada nõu tervishoiutöötajaga.
Organismi loomuliku paranemisprotsessi käigus võib haavast eemalduda surnud kude (autolüütiline haavapuhastus), mistõttu pärast paari esimest haavaplaastrivahetust võib tunduda, et haav on suurenenud. Kui täheldate ärritust (punetus, põletik), matseratsiooni (naha valgeks tõmbumist ) või hüpergranulatsiooni (liigne kudede teke), pidage nõu meedikuga. Haavaplaastri vahetamisel tuleb kontrollida haava seisundit: (1) kas leidub infektsioonile viitavaid nähte (tavaliselt tugevam valu, veritsus, haavaümbritsevate kudede kuumenemine /punetus, haavaeritus) (2) kas haava värvus ja/või lõhn on muutunud, (3) kas on märgata muid ootamatuid sümptomeid (nt. matseratsioon või hüpergranulatsioon
Foam Lite ConvaTeci haavaplaasteri kasutamist herpes simplex või impetigo korral pole uuritud. Lisaks jalahaavanditele, lamatistele, diabeetilistele haavanditele ,II astme põletustele, doonorpindadele, kirurgilistele või traumaatilistele haavadele mis on jäetud paranema esmas- või teisespingsalt: • Üleval loetletud haavatüüpide ravi tuleks teostada ainult tervishoiutöötaja kontrolli all. • Kasutada asjakohaseid abistavaid meetmeid kui see on näidustatud (nt.kasutada venoossete jalahaavandite puhul astmelist rõhksidet või lamatiste korral survet leevendavaid meetmeid). • Bakterite vohamine kroonilistes haavades on tavaline nähe ega ole haavasideme kasutamisel vastunäidustuseks. Infektsiooniga haavadel võib haavaplaastrit kasutada meditsiinilise järelevalve all koos asjakohaste ravimeetmetega ning haava sagedase kontrolliga. • Veresuhkrutaseme hoidmine normi piires ja teiste asjakohaste toetavate meetmete rakendamine diabeetiliste haavandite korral on vajalik. • Teise astme põletuse korral kaaluge alternatiivse kirurgilise protseduuri kasutamist, kui haav ei ole epiteeliseerunud 14 päeva möödudes. Foam Lite ConvaTeci haavaplaastrit võib lõigata sobiliku kuju ja suuruse saamiseks vastavalt tervishoiutöötaja juhistele. Kui haavaplaastrit lõigata, võib olla vajalik lisa teibi kasutamine, et kindlustada haavasideme püsimine haaval. Haavaplaastri lõikamisel võib viiruse/ bakteri kaitsebarjäär saada kahjustatud.

Säilitamistingimused
Hoida toatemperatuuril (10º C - 25º C/50º F - 77º F). Kaitsta valguse eest Hoida kuivas

Seadme ja pakendi sisu
õhuke vahthaavaplaaster silikooniga

Tootja või tootja volitatud esindaja
Linus Medical OÜ
Narva mnt.5,Tallinn

Päritoluriik
Inglismaa