Palaviku alandamine

ASA-GRINDEKS TBL 500MG N20
ASA-GRINDEKS TBL 500MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Acidum acetylsalicylicum

4,68 €

ASA-GRINDEKS TBL 500MG N50
ASA-GRINDEKS TBL 500MG N50

Безрецептурное лекарство

Состав Acidum acetylsalicylicum

7,02 €

0,14 €/шт.

ASPIRIN TBL 500MG N100
ASPIRIN TBL 500MG N100

Безрецептурное лекарство

Состав Acidum acetylsalicylicum

9,73 €

ASPIRIN TBL 500MG N20
ASPIRIN TBL 500MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Acidum acetylsalicylicum

3,22 €

UPSARIN C KIHISEV TBL 330MG+200MG N20
UPSARIN C KIHISEV TBL 330MG+200MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Acidum acetylsalicylicum Acidum ascorbicum

6,61 €

0,33 €/шт.

BRUMARE KIHISEVAD GRAANULID 400MG N20
BRUMARE KIHISEVAD GRAANULID 400MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

4,32 €

0,22 €/шт.

FORSIUM CAPS 400MG N10
FORSIUM CAPS 400MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

3,68 €

IBUMAX TBL 200MG N100
IBUMAX TBL 200MG N100

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

4,39 €

0,04 €/шт.

IBUMAX TBL 200MG N20
IBUMAX TBL 200MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

1,94 €

0,10 €/шт.

IBUMAX TBL 400MG N10
IBUMAX TBL 400MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

2,06 €

0,21 €/шт.

IBUMAX TBL 400MG N30
IBUMAX TBL 400MG N30

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

4,24 €

0,14 €/шт.

IBUMETIN TBL 400MG N10
IBUMETIN TBL 400MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

2,78 €

0,28 €/шт.

IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 200MG N20
IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 200MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

3,12 €

0,16 €/шт.

IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 200MG N50
IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 200MG N50

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

5,60 €

0,11 €/шт.

IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 400MG N10
IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 400MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

2,71 €

0,27 €/шт.

IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 400MG N20
IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 400MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

3,65 €

0,18 €/шт.

IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 400MG N30
IBUPROFEN-GRINDEKS TBL 400MG N30

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

4,37 €

0,15 €/шт.

IBUSTAR TBL 400MG N10
IBUSTAR TBL 400MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

С картой клиента 2,00 €

0,20 €/шт.

Цена 2,47 €

0,25 €/шт.

IBUSTAR TBL 400MG N30
IBUSTAR TBL 400MG N30

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

С картой клиента 3,70 €

0,12 €/шт.

Цена 4,60 €

0,15 €/шт.

NUROFEN FORTE EXPRESS KAETUD TBL 400MG N12
NUROFEN FORTE EXPRESS KAETUD TBL 400MG N12

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

3,96 €

NUROFEN FORTE KAETUD TBL 400MG N12
NUROFEN FORTE KAETUD TBL 400MG N12

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

3,22 €

NUROFEN KAETUD TBL 200MG N12
NUROFEN KAETUD TBL 200MG N12

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

2,85 €

NUROFEN ORANGE PEHME NÄRIMISKAPSEL 100MG N12
NUROFEN ORANGE PEHME NÄRIMISKAPSEL 100MG N12

Безрецептурное лекарство

Состав Ibuprofenum

6,42 €

EFFERALGAN KIHISEV TBL 500MG N16
EFFERALGAN KIHISEV TBL 500MG N16

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

4,11 €

0,26 €/шт.

EFFERALGAN REKTAALSUPOSIIT 150MG N10
EFFERALGAN REKTAALSUPOSIIT 150MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

4,35 €

0,44 €/шт.

EFFERALGAN REKTAALSUPOSIIT 80MG N10
EFFERALGAN REKTAALSUPOSIIT 80MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

4,11 €

0,41 €/шт.

PANADOL OPTIZORB TBL 500MG N12
PANADOL OPTIZORB TBL 500MG N12

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

2,27 €

PANADOL SUUKAUDNE SUSP 120MG/5ML 100ML
PANADOL SUUKAUDNE SUSP 120MG/5ML 100ML

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

5,15 €

PARACETAMOL ACCORD TBL 500MG N100
PARACETAMOL ACCORD TBL 500MG N100

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

8,07 €

PARACETAMOL ACTAVIS TBL 500MG N20
PARACETAMOL ACTAVIS TBL 500MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

2,40 €

0,12 €/шт.

PARACETAMOL SOPHARMA TBL 500MG N100
PARACETAMOL SOPHARMA TBL 500MG N100

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

4,45 €

0,04 €/шт.

PARACETAMOL SOPHARMA TBL 500MG N20
PARACETAMOL SOPHARMA TBL 500MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

2,28 €

0,11 €/шт.

PARACETAMOL- RTP 125 S REKTAALSUPOSIIT 125MG N10
PARACETAMOL- RTP 125 S REKTAALSUPOSIIT 125MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

3,98 €

0,40 €/шт.

PARACETAMOL-GRINDEKS TBL 500MG N20
PARACETAMOL-GRINDEKS TBL 500MG N20

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

2,92 €

0,15 €/шт.

PARAMAX FORTE TBL 1000MG N25
PARAMAX FORTE TBL 1000MG N25

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

4,75 €

0,19 €/шт.

PARAMAX JUNIOR TBL 250MG N10
PARAMAX JUNIOR TBL 250MG N10

Безрецептурное лекарство

Состав Paracetamolum

1,91 €